Điều trị ho khan bằng ngọc trúc

Ngọc trúc có công dụng làm thuốc bổ, chữa ho khan lâu ngày kèm họng khô. Ngọc trúc (Polyvonaturn officinale

Đọc thêm