Giai đoạn ăn dặm nào thì bé được ăn hải sản?

Tất cả các loại hải sản có vỏ bạn chưa thể cho bé ăn vào giai đoạn 6 tháng tuổi.

Đọc thêm